MGK 43 - Potpora za vod JUS 925 E sa graničnikom M8

www.mgkacarevic.com

Vaša korpa

Vaša korpa je trenutno prazna.

Left direction
ZNT - Pocinkovana traka
ZNT - Pocinkovana traka
MGK 99 - Nastavak navojne šipke
MGK 99 - Nastavak navojne šipke
MGK 97 - Čelični tipl
MGK 97 - Čelični tipl
MGK 96 - Š.I.P.
MGK 96 - Š.I.P.
MGK 95 - Nastavak za NK 16-35 bočni (manji)
MGK 95 - Nastavak za NK 16-35 bočni (manji)
MGK 94 - PSK 13 nosač krovni prolazni krajnji
MGK 94 - PSK 13 nosač krovni prolazni krajnji
MGK 93 - Potpora za vod JUS 925 A
MGK 93 - Potpora za vod JUS 925 A
MGK 9 - Leptir zavrtanj M5
MGK 9 - Leptir zavrtanj M5
MGK 84 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova sp
MGK 84 - Poklopac lučne spojnice perforiranog  nosača kablova sp
MGK 83 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova unu
MGK 83 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova unu
MGK 82 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 82 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 81 - Poklopac krstaste spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 81 - Poklopac krstaste spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 80 - Poklopac račvaste spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 80 - Poklopac račvaste spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 8 - Luster kuka za PVC tipl
MGK 8 - Luster kuka za PVC tipl
MGK 79 - Poklopac ugaone spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 79 - Poklopac ugaone spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 77 - Lučna spojnica perforiranog nosača kablova unutrašnja
MGK 77 - Lučna spojnica perforiranog  nosača kablova unutrašnja
MGK 76 - Ugaona spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 76 - Ugaona spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 75 - KUK kutija ukrsnog komada
MGK 75 - KUK kutija ukrsnog komada
MGK 74 - Mehanička zaštita kabla
MGK 74 - Mehanička zaštita kabla
MGK 73 - Odstojnik
MGK 73 - Odstojnik
MGK 72 - Komplet za spajanje perforiranog nosača kablova
MGK 72 - Komplet za spajanje perforiranog nosača kablova
MGK 71 - Šelna za sondu JUS 915 dvodelna
MGK 71 - Šelna za sondu JUS 915 dvodelna
MGK 70 - Perforirani nosač kablova PNK E 90
MGK 70 - Perforirani nosač kablova PNK E 90
MGK 7 - Leptir zavrtanj i Luster kuka
MGK 7 - Leptir zavrtanj i Luster kuka
MGK 69 - Neperforirani nosač kablova NNK
MGK 69 - Neperforirani nosač kablova NNK
MGK 68 - Nosač perforiranog nosača kablova, U nosač
MGK 68 - Nosač perforiranog nosača kablova, U nosač
MGK 67 - Spojnica za vertikalno skretanje rešetkastog nosača kab
MGK 67 - Spojnica za vertikalno skretanje rešetkastog nosača kab
MGK 66 - Krstasta spojnica rešetksatog nosača kablova
MGK 66 - Krstasta spojnica rešetksatog nosača kablova
MGK 65 - Račvasta spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 65 - Račvasta spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 64 - Lučna spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 64 - Lučna spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 63 - Rešetkasti nosač kablova RNK
MGK 63 - Rešetkasti nosač kablova RNK
MGK 62 - Z stub
MGK 62 - Z stub
MGK 61 - U stub
MGK 61 - U stub
MGK 60 - Ukrućenje
MGK 60 - Ukrućenje
MGK 6 - Nulta klema
MGK 6 - Nulta klema
MGK 59 - Lučna spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 59 - Lučna spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 58 - Krstasta spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 58 - Krstasta spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 57 - Račvasta spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 57 - Račvasta spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 56 - KMS kutija mernog spoja
MGK 56 - KMS kutija mernog spoja
MGK 55 - Učvršćivač
MGK 55 - Učvršćivač
MGK 54 - Ugaona spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 54 - Ugaona spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 53 - Potpora za vod JUS 925 A sa graničnikom Ø8x80
MGK 53 - Potpora za vod JUS 925 A sa graničnikom Ø8x80
MGK 52 - Ravna spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 52 - Ravna spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 51 PVC stopica
MGK 51 PVC stopica
MGK 51 - Stepenasta stopica
MGK 51 - Stepenasta stopica
MGK 50 - Šelna za stub
MGK 50 - Šelna za stub
MGK 5 - Sabirnica za EZN
MGK 5 - Sabirnica za EZN
MGK 49 - Mehanička zaštita L-1600
MGK 49 - Mehanička zaštita L-1600
MGK 48 - Konzolni držač trake
MGK 48 - Konzolni držač trake
MGK 47 - Potpora za vod sa betonskom kockom PSK
MGK 47 - Potpora za vod sa betonskom kockom PSK
MGK 46 - Ukrsni komad JUS 936 T-T
MGK 46 - Ukrsni komad JUS 936 T-T
MGK 45 - Priključnik JUS 932 TIP A, TIP B
MGK 45 - Priključnik JUS 932  TIP A, TIP B
MGK 44 - Potpora za vod JUS 925 F za ravan krov
MGK 44 - Potpora  za vod JUS 925 F za ravan krov
MGK 43 - Potpora za vod JUS 925 E sa graničnikom M8
MGK 43 - Potpora za vod JUS 925 E sa graničnikom M8
MGK 42 - Potpora za vod JUS 925 E
MGK 42 - Potpora za vod JUS 925 E
MGK 41 - Potpora za vod JUS 925 C sa graničnikom
MGK 41 - Potpora za vod JUS 925 C sa graničnikom
MGK 40 - Potpora za vod JUS 925 B za beton, kamen
MGK 40 - Potpora za vod JUS 925 B za beton, kamen
MGK 4 - Sabirnica za automatske osigurače
MGK 4 - Sabirnica za automatske osigurače
MGK 39 - Potpora za vod JUS 925 A Ø8x80
MGK 39 - Potpora za vod JUS 925 A Ø8x80
MGK 38 - Potpora za vod JUS 925 A
MGK 38 - Potpora za vod JUS 925 A
MGK 37 - Potpora za krovni vod JUS 924 B talasast salonit vertik
MGK 37 - Potpora za krovni vod JUS 924 B talasast salonit vertik
MGK 36 - Potpora za krovni vod JUS 924 A talasast salonit horizo
MGK 36 - Potpora za krovni vod JUS 924 A talasast salonit horizo
MGK 35 - Potpora za krovni vod JUS 923 C ravan salonit
MGK 35 - Potpora za krovni vod JUS 923 C ravan salonit
MGK 34 - Potpora za krovni vod JUS 923 B tegola prava
MGK 34 - Potpora za krovni vod JUS 923 B tegola prava
MGK 33 - Potpora za krovni vod JUS 923 A ravan salonit
MGK 33 - Potpora za krovni vod JUS 923 A ravan salonit
MGK 32 - Potpora za krovni vod JUS 922 E crep
MGK 32 - Potpora za krovni vod JUS 922 E crep
MGK 31 - Potpora za krovni vod JUS 922 D crep
MGK 31 - Potpora za krovni vod JUS 922 D crep
MGK 30 - Potpora za krovni vod JUS 922 C crep
MGK 30 - Potpora za krovni vod JUS 922 C crep
MGK 3 - Armatura za plafonjeru
MGK 3 - Armatura za plafonjeru
MGK 29 - Potpora za krovni vod JUS 922 B crep
MGK 29 - Potpora za krovni vod JUS 922 B crep
MGK 28 - Potpora za krovni vod JUS 922 A crep
MGK 28 - Potpora za krovni vod JUS 922 A crep
MGK 27 - Potpora za krovni vod JUS 921
MGK 27 - Potpora za krovni vod JUS 921
MGK 26 - Potpora za krovni vod JUS 920 sleme
MGK 26 - Potpora za krovni vod JUS 920 sleme
MGK 25 - Šelna za sondu JUS 915
MGK 25 - Šelna za sondu JUS 915
MGK 24 - Obujmica za oluk BY JUS 914
MGK 24 - Obujmica za oluk BY JUS 914
MGK 23 - Obujmica za oluk AY JUS 914
MGK 23 - Obujmica za oluk AY JUS 914
MGK 22 - Stezaljka za oluk JUS 908
MGK 22 - Stezaljka za oluk JUS 908
MGK 213 - Obujmica za AB nogar
MGK 213 - Obujmica za AB nogar
MGK 212 - Plafonski ”V” nosač
MGK 212 - Plafonski ”V” nosač
MGK 21 - Spojnica bočna perforiranog nosača kablova
MGK 21 - Spojnica bočna perforiranog nosača kablova
MGK 209 - Krstasti uzemljivač sa priključnom pločicom
MGK 209 - Krstasti uzemljivač sa priključnom pločicom
MGK 204 - Potpora za krovni vod za limeni krov vertikalna
MGK 204 - Potpora za krovni vod za limeni krov vertikalna
MGK 203 - Potpora za krovni vod za limeni krov vertikalna
MGK 203 - Potpora za krovni vod za limeni krov vertikalna
MGK 20 - Konzola perforiranog nosača kablova
MGK 20 - Konzola perforiranog nosača kablova
MGK 2 - MS šarka T15 Zn
MGK 2 - MS šarka T15 Zn
MGK 198 - Mesingana pločica za obeležavanje trase
MGK 198 - Mesingana pločica za obeležavanje trase
MGK 19 - Poklopac perforiranog nosača kablova
MGK 19 - Poklopac perforiranog nosača kablova
MGK 18 - Perforirani nosač kablova PNK
MGK 18 - Perforirani nosač kablova PNK
MGK 17 - Čelična šarka
MGK 17 - Čelična šarka
MGK 16 - Zavrtanj za blombiranje
MGK 16 - Zavrtanj za blombiranje
MGK 15 - PSK 10 za drveni stub kuka
MGK 15 - PSK 10 za drveni stub kuka
MGK 144 - Konzola RNK
MGK 144 - Konzola RNK
MGK 142 - Pločasti uzemljivač 1000 x 500
MGK 142 - Pločasti uzemljivač 1000 x 500
MGK 14 - PSK 7 oko FI 10 x 250
MGK 14 - PSK 7 oko FI 10 x 250
MGK 139 - Stub za obeležavanje trase regulisanog terena
MGK 139 - Stub za obeležavanje trase regulisanog terena
MGK 138 - Stub za obeležavanje trase neregulisanog terena
MGK 138 - Stub za obeležavanje trase neregulisanog terena
MGK 137 - PSK 16B lim zaštitni prolazni
MGK 137 - PSK 16B lim zaštitni prolazni
MGK 136 - PSK 16A lim zaštitni prolazni
MGK 136 - PSK 16A lim zaštitni prolazni
MGK 135 - PSK 10B nosač prolazni za cev
MGK 135 - PSK 10B nosač prolazni za cev
MGK 134 - Sonda za uzemljenje
MGK 134 - Sonda za uzemljenje
MGK 13 - PSK 4 prolazni stub
MGK 13 - PSK 4 prolazni stub
MGK 12K - Perforirana traka u koturu
MGK 12K - Perforirana traka u koturu
MGK 124 - PSK 10 za drveni stub repić
MGK 124 - PSK 10 za drveni stub repić
MGK 123 - Potpora za krovni vod fabrički standard E talasast sal
MGK 123 - Potpora za krovni vod fabrički standard E talasast sal
MGK 122 - Potpora za krovni vod fabrički standard D talasast sal
MGK 122 - Potpora za krovni vod fabrički standard D talasast sal
MGK 121 - Potpora za krovni vod fabrički standard C talasast sal
MGK 121 - Potpora za krovni vod fabrički standard C talasast sal
MGK 120 - Poklopac spojnice za vertikalno skretanje perforirano
MGK 120 - Poklopac spojnice za vertikalno skretanje  perforirano
MGK 12 - Perforirana traka
MGK 12 - Perforirana traka
MGK 119 - Poklopac spojnice za vertikalno skretanje perforirano
MGK 119 - Poklopac spojnice za vertikalno skretanje  perforirano
MGK 118 - Spojnica za vertikalno skretanje perforiranog nosača k
MGK 118 - Spojnica za vertikalno skretanje perforiranog nosača k
MGK 117 - Spojnica za vertikalno skretanje perforiranog nosača k
MGK 117 - Spojnica za vertikalno skretanje perforiranog nosača k
MGK 116 - Nastavak za NK 16-35 direktni (veći)
MGK 116 - Nastavak za NK 16-35 direktni (veći)
MGK 115 - Stezaljka za oluk horizontalni vod
MGK 115 - Stezaljka za oluk horizontalni vod
MGK 114 - Potpora za vod sa graničnikom
MGK 114 - Potpora za vod sa graničnikom
MGK 113 - Ukrsni komad JUS 935 T-Ž
MGK 113 - Ukrsni komad JUS 935 T-Ž
MGK 112 - Ukrsni komad JUS 934 Ž-Ž
MGK 112 - Ukrsni komad JUS 934 Ž-Ž
MGK 111 - Šelna za žicu Zn ili Cu
MGK 111 - Šelna za žicu Zn ili Cu
MGK 110 - Potpora za krovni vod za sleme limenog krova
MGK 110 - Potpora za krovni vod za sleme limenog krova
MGK 11 - Navojna šipka
MGK 11 - Navojna šipka
MGK 109 - Spojnica za vertikalno skretaje perforiranog nosača ka
MGK 109 - Spojnica za vertikalno skretaje perforiranog nosača ka
MGK 108 - Poklopac reducira perforiranog nosača kablova
MGK 108 - Poklopac reducira perforiranog nosača kablova
MGK 107 - Reducir perforiranog nosača kablova
MGK 107 - Reducir perforiranog nosača kablova
MGK 106 - Konzola perforiranog nosača kablova E 90
MGK 106 - Konzola perforiranog nosača kablova E 90
MGK 104 - Gromobranski šiljak
MGK 104 - Gromobranski šiljak
MGK 103 - Potpora za vod JUS 904
MGK 103 - Potpora za vod JUS 904
MGK 101 - Vertikalni zidni nosač
MGK 101 - Vertikalni zidni nosač
MGK 100 - Potpora za krovni vod JUS 923 B tegola uvijena
MGK 100 - Potpora za krovni vod JUS 923 B tegola uvijena
MGK 10 - DIN šina perforirana
MGK 10 - DIN šina perforirana
MGK 1 - EDB ploča
MGK 1 - EDB ploča
MGK 205 - Potpora za krovni vod za limeni krov horizontalna
MGK  205 - Potpora za krovni vod za limeni krov horizontalna
Right direction
Vi ste ovde: Početna Poruči GROMOBRANSKA OPREMA MGK 43 - Potpora za vod JUS 925 E sa graničnikom M8
Info: Vaš browser ne prihvata "kolačiće". Da bi ste stavili proizvode u korpu i kupili ih, ovo mora biti omogućeno.
MGK 42 - Potpora za vod JUS 925 EMGK 44 - Potpora za vod JUS 925 F za ravan krov

MGK 43 - Potpora za vod JUS 925 E sa graničnikom M8
Puna slika


MGK 43 - Potpora za vod JUS 925 E sa graničnikom M8

Cena: RSD 0.00

Pitajte nas o ovom proizvodu

Primena: za pričvršćivanje gromobranskog voda za čeličnu konstrukciju.

Komentari posetilaca:

Nema komentara za ovaj proizvod.
Molimo Vas da se ulogujete da bi ste napisali komentar.